Privacy Policy

Disclaimer

Algemeen

Zweeds Home spant zich in om de informatie op haar website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van Zweeds Home is voor eigen rekening en risico. Zweeds Home sluiten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Zweeds Home behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Zweeds Home is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging..

Zweeds Home aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de aangeboden informatie op de site van Zweeds Home. Zweeds Home behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Zweeds Home.

Hyperlinks

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Zweeds Home kunnen liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Zweeds Home is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Op de website rust een auteursrecht van Zweeds Home. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de webredactie: ln.emohsdeewz@ofni

Privacy

Zweeds Home respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden.

Toegang

Zweeds Home behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Zweeds Home de toegang tot de websites monitoren.