29 okt 2013

Uw duurzame woning bouwen in Rotterdam?

Aktueel <

Tussen de Kralingse Zoom en de Abraham van Rijckevorselweg ligt, verscholen in het groen, de Leonidaslocatie.

Wonen in het groen, in een duurzaam thema in uw eigen droomhuis. Dat kan binnenkort op het voormalig hockeyterrein Leonidas op De Esch/Kralingen in Rotterdam.

Start inschrijving
De Leonidaskavels worden in twee fasen uitgegeven. Fase 1 bestaat uit ongeveer 27 kavels, waarvan de grondprijs 486 euro per m² inclusief 21% btw bedraagt. Voor de snelle beslissers die eind 2014 starten met bouwen geldt een pionierspremie: 466 euro per m² inclusief btw.

Om te kunnen starten met het ontwikkelen van Leonidas moet een verkooppercentage van 70% (circa 17 kavels) worden behaald. De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is op 25 oktober 2013, waarna in november met de kopers de verdeling van de kavels zal plaatsvinden

Een randvoorwaarde bij de verkoop van de grond in Leonidas is dat de woning duurzaam is.

 Om dit te toetsen wordt het DUBOkeur® woning gevraagd. DUBOkeur® woning is een instrument om de duurzaamheid van woongebouwen al in de ontwerpfase inzichtelijk te maken.

De inhoudelijke bandbreedte van dit instrument bestaat uit de thema’s: energie, materiaal, water, groen, gezondheid en toekomstbestendigheid. DUBOkeur® woning is gekoppeld aan een certificeringstraject. Woningen die een bepaald ambitieniveau behalen ontvangen hiervoor een certificaat.

Voor het Leonidasterrein worden drie duurzame ambitieniveaus onderscheiden; 1 ster, 2 sterren en 3 sterren. De notitie van het Nederlandsinstituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) die voor Leonidas is geschreven is beschikbaar bij de gemeente. In de bijlage zijn de overzichtstabellen van deze notitie opgenomen
Voor elk ambitieniveau geldt een aantal verplichte basiseisen waaraan een woning dient te voldoen om op het desbetreffende niveau een certificaat te behalen. Daarnaast zijn per ambitieniveau keuze-eisen geformuleerd. De methodiek biedt ook de mogelijkheid om bijzonder innovatieve aspecten als compensatie- eis in te brengen.

Zo ontstaat een keurmodel dat strenge eisen stelt aan de woningen maar ook flexibiliteit en creativiteit toelaat en innovatieve ideeën honoreert. Doel van DUBOkeur® is altijd om uitsluitend de bovenkant van de markt een keurmerk te geven, zodat het ook echt wat voorstelt. Daarom zijn de eisen streng, maar haalbaar. Er moet een stimulans vanuit gaan om het nog beter te doen.

Zweedshome wil hier graag in meedenken! Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen.