30 aug 2010

Passief huis

Aktueel <

Door gebruik te maken van extra isolatie kunnen onze woningen ook passief gebouwd worden. De extra isolatie wordt aan de binnenzijde van de buitenwanden geplaatst. Door toepassing van deze extra isolatie, 95 mm dik, tegen de toch al zeer goed geisoleerde buitenwanden ontstaat een dermate hoge isolatie dat de woning naar een zogenaamde passief woning niveau komt. (Een energieverbruik van max. 15 Kw/m2) Hierdoor is het energieverbruik minimaal.